March 17, 2014
Via Pusheen The Cat

Via Pusheen The Cat

March 14, 2014

(Source: pusheen, via cybergata)

6:49pm  |   URL: http://tmblr.co/ZZQNox1A7t7M7
  
Filed under: Pi cats cute math neko Pusheen 
October 22, 2013
Via Pusheen

Via Pusheen

4:01pm  |   URL: http://tmblr.co/ZZQNoxyLwQ2G
  
Filed under: cats fall pie neko kittens Pusheen 
May 21, 2012
I love you all, my friends!  :)

I love you all, my friends!  :)

(Source: pusheen)

July 12, 2011
pusheen:

crapmachine:

doctor cat & pusheen ♥

Soooooooooo cute! Ahhh!  ♥♥♥

pusheen:

crapmachine:

doctor cat & pusheen

Soooooooooo cute! Ahhh!  ♥♥♥

(via pusheen)